PFI Auxiliar Hosteleria

El PFI específic (programa de formació i inserció) està concertat amb el Departament d’Educació i adreçat a joves amb necessitats educatives especials, derivades d’una discapacitat intel·lectual lleugera o intel·ligència límit, que compleixin els següents requisits:

  • Ser major de 16 anys (complerts abans del 31 de desembre de l’any d’inici del curs) i prioritàriament menor de 21 anys.
  • No haver obtingut la graduació en educació secundària obligatòria al final del seu procés formatiu.
  • Tenir una clara voluntat de desenvolupar aquest ofici i un elevat grau d’autonomia.

CERTIFICACIÓ

Les persones que superen el programa obtenen una certificació acadèmica i professional que acredita les competències professionals adquirides en auxiliar de cuina i serveis de restauració.

Cal destacar també la introducció de l’hípica com a activitat programada en tots els cursos per afavorir el desenvolupament personal, social i físic dels nostres alumnes.

OBJECTIUS

Facilitar la incorporació laboral dels joves, proporcionant-los una formació bàsica i professional. Orientació de cara a una possible continuïtat en l’itinerari formatiu, especialment en la formació professional específica de grau mitjà.

SORTIDES PROFESSIONALS

  • Auxiliar de cuina
  • Auxiliar de cambrer en bar-cafeteria
  • Auxiliar de cambrer en sala
PFI-Auxiliar-Hosteleria-restaurant